دقیقا به اندازه یه لبخند-بنوشه فرهت-17-7-1393

دقیقا به اندازه‌ی یه لبخند..
به اندازه‌ی یه لبخند از من کوچیک‌تری..
لبخندی که با شنیدن صدای «آهنگران» از تلویزیون رو لبام میشینه؛ تو اما سر برگردوندی سمت من که: بزنم اون وَر..؛
تو به عمق خاطره‌ای این چنین ژرف از روزهای جنگ و تیر و بمبارون، 
به اندازه‌ی حسِ یه امیدِ شادِ کودکانه تو صدای این مرد، 
تو به اندازه‌ی این خاطره‌ی چندین ساله، از من کوچیکتری..

 

نظرات

/ 0 نظر / 6 بازدید