.... - محمدرضا اعتصامی

امشب صدای تیشه از بیستون نیامد

شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد

/ 8 نظر / 9 بازدید
امین طوسی

این بیت برام خیلی آشناست؟!

سارا خانوم قندی

برای من هم

امین طوسی

ای وای بر اسیری کز یاد رفته باشد در دام مانده باشد، صیاد رفته باشد آه از دمی که تنها با داغ او چو لاله در خون نشسته باشم ، چون باد رفته باشد امشب صدای تیشه از بیستون نیامد شاید به خواب شیرین فرهاد رفته باشد! خونش به تیغ حسرت یا رب! حلال بادا صیدی که از کمندت آزاد رفته باشد از آه دردناکی سازم خبر دلت را وقتی که کوه صبرم بر باد رفته باشد رحم است بر اسیری کز گرد دام زلفت با صد امیدواری ناشاد رفته باشد شادم که ازرقیبان ، دامن کشان گذشتی گو مشتِ خاکِ ما هم بر باد رفته باشد پرشور از حزین است ، امروز کوه وصحرا مجنون گذشته باشد فرهاد رفته باشد !!! "حزین لاهیجی"

امین طوسی

خوب به نظر میاد بیشتر باید در مورد عکس صحبت کنیم. به نظرم ترکیب بندیش خوبه اگر تفاوت رنگی بیشتری داشت که تیشه بهتر دیده میشد بهتر بود و اگر کلا سیاه و سفید باشه این عکس خیلی خوبه[لبخند]

بنوشه

[نیشخند]

میچکا

با نظر امین وافقم [لبخند] عکس خوبیه به این بیت میاد ممنون

[تعجب]

س.م.رضا اعتصامی

بله. اینبار متن مال خودم نبود. چون تصویر رو از اول برای این بیت گرفتم و هرچی سعی کردم، نتونستم چیزی بگم بهتر از این. :)