فردا - امین طوسی

خورشید طلوع خواهد کرد

صبور باش

فردا روشن است

صبور باش

آینده از آن ماست

صبور باش

صبور باش فرشته مرگ

کمی دیرتر به سراغمان بیا

بگذار کسی

حتی فقط یک نفر

ببیند

این فردای روشن هرگز نیامده را

6اردیبهشت 92

/ 0 نظر / 16 بازدید