پذیرش-سارامیلانی نیا

اقا من یه لبخندی دارم شیرین با یه چال لپ و یه قلب کوچولووو که اصولا از بچگیم دستم بوده و به همه تقدیمشون می کردم! بعد بزرگ شدمو اومدم کارامو پیش ببرم با لبخند و همین قلبه عاقا چند بار همچین از سر تا پام گلاب به روتون قهوه ایی شد رفت پی کارش. منم ای بهم برخوردو ای ...
بعد با خودم نشستم که یا باید این لبخندرو گذاشت کنار دل رو گذاشت تو گاو صندوق که نتیجش روبات شدنه! یا باید چند تا لباس رو هم بپوشی هم چین که بهت شتک پرید درشون بیاری تمیز دوباره شروع کنی ..
اولین لایه این لباسا پ...ذیرشه
باید بپذیری که ادم روبه روت حق داره که هر جور میخواد باشه و اینکه تو ازش در خواستی داره باعث نمیشه که اون وظیفش باشه که جواب بله بهت بده
دومیش تعهده
جناب من تعهد دادم با ادما خوب تا کنم. بقیه به خودشون مربوطه که چی می خوان.
سومیش
شجاعته
یه.جاهای باید دستتو بگذاری رو میز مستقیم با اعتماد به نفس حدود مرز هاتو نشون بدی
چهارمیش
هماهنگی نیت با عمله اگه بر اساس خواستت عمل نکنی و باری به هر جهت بشی هر کسی می تونه قرت بده
اخریش هم اینه که بابا حالا پیغمبر نیستی که ،یا دختر شاه پریون .جنبه داشته باش حالا یه.چیزی شده دیگه...
ببخشید این پست یک مقدار قهوه ای و عفونی شد ولی در مثل مناقشه نیست
اون کسایی هم که میگن بلا سوخته خودتم که فلان جا حال مارو گرفتی ... با کمال شرمندگی منم انسانم و یادم میره که قصد ونیتم قراره.خوب باشه عملم هم باید خوب باشه لذا از همین تریبون عذرخواهی من را بپذیرید!

نظرات

/ 2 نظر / 5 بازدید
بنوشه

امان از این برداشت‌های... که آدم رو میذاره سر هزار راهی که چه بکنه..