پرسه در خیابان یک طرفه با والتر بنیامین

نصب اعلامیه ممنوع است

چندی از تکنیکهای نویسندگی

۵-نگذار هیچ اندیشه ای از ذهنت به طور ناشناس بگذرد:در دفترچه یادداشتت به همان جدیتی بنویس که ماموران امنیتی اسامی اتباع خارجی را ثبت می کنند

۶-قلمت باید از الهام دوری جوید تا با مغنایسی آن را به سوی خود بکشد.هر چقدر مال اندیشانه تر،نوشتن چیزی را که به ذهنت رسیده است به تاخیر بیاندازی پر بارتر خودش را در اختیارت می گذارد.کلام اندیشه را فتح می کند،اما نوشتن است که بر آن مسلط می شود.

۷-هیچ گاه به خاطر اینکه چیزی به ذهنت نرسیده است از نوشتن دست نکش.

۸-وقتی برای نوشتن الهام نمی رسد وقتت را با پاک نویس کردن آنچه نوشته ای پر کن.اینجوری شمّت دوباره بیدار می شود.

۹-هیچ روزی بدون نوشتن سطری نگذرد.

۱۰-هیچ کاری را که یک شب تا سپیده صبح رویش کار نکرده ای تمام شده قلمداد نکن.

۱۱-خاتمه یک اثر را در اتاق کار همیشگی ات ننویس.شهامت لازم را آنجا نخواهی یافت.

۱۲-مراحل نوشتن اندیشه-سبک-نوشتار-ارزش پاک نویس کردن در این است که همه حواست را جمع زیبای خط بکنی.اندیشه الهام را از بین می برد.سبک اندیشه را مهار می کند و نوشتار،سبک را به نتیجه می رساند.

۱-کسی که می خواهد دست به کار نوشتن اثر بزرگی شود باید با خود مدارا کند... 

۱۳-اثر صورتکه مرگ برای طرح ذهنی است.

/ 6 نظر / 4 بازدید
بنوشه

1 تا 4ش کجاس پش؟؟ [نیشخند] خاله‌ی مامانم همیشه میگه "نصف بیشترِ هنرِ بافتنی، در شکافتن ه".. و من فک میکنم این موضوع در مورد نوشتن هم صدق میکنه [لبخند]

امین طوسی

تشکر ...

زهرا دارایی

این والترم خودمونیما حرفاش عجیب بر واقعیت منطبقه [نیشخند] جالب بود و مفید مرسی ...

بنوشه

[لبخند] زهرا... آره..........

سارا خانوم قندی

[تایید]