/ 1 نظر / 16 بازدید
بنوشه

«برادر عراقی» واقعا ترکیب غریبیه واسم.. من اما جوانمردی رو میشناسم که تفنگش رو انداخت و به سمت ایران فرار کرد.. سربازی که بعدها از قضای روزگار با زنی از تبار من ازدواج کرد...