/ 8 نظر / 17 بازدید
ساراخانوم قندي

از اونجا كه اين خانواده همه علاوه بر نوشتن يه فصل مشترك ديگه دارند كه اون هم مهندس بودنه گفتم اين رو براتون بزارم شايد شنيده باشيد اما جالب بود گفتم بزارم براتون اميدوارم در سال جديد گشتاور نيروي زندگي اتان حول نقطه قلبتون هميشه مثبت تنش فشاري وارد بر مغزتون مينيمم تنش برشي حاصل از حرفاتون ماكزيمم خط تاثير تكيه گاه شونه هاتون هميشه صعودي و فولاد وجودتان هر چقدر هم كه فشار تحمل كرد باز هم در محدوده الستيك قراربگيره و از تنش تسليم عبور نكنه سال نوتون پر از هندسه منظم و گردونه بروفق مراد

ساراخانوم قندي

از اونجا كه اين خانواده همه علاوه بر نوشتن يه فصل مشترك ديگه دارند كه اون هم مهندس بودنه گفتم اين رو براتون بزارم شايد شنيده باشيد اما جالب بود گفتم بزارم براتون اميدوارم در سال جديد گشتاور نيروي زندگي اتان حول نقطه قلبتون هميشه مثبت تنش فشاري وارد بر مغزتون مينيمم تنش برشي حاصل از حرفاتون ماكزيمم خط تاثير تكيه گاه شونه هاتون هميشه صعودي و فولاد وجودتان هر چقدر هم كه فشار تحمل كرد باز هم در محدوده الستيك قراربگيره و از تنش تسليم عبور نكنه سال نوتون پر از هندسه منظم و گردونه بروفق مراد

امین طوسی

[خنثی]

بنوشه

اوفففففففف.......... چه کردی سارا... [خنثی]

ساراخانوم قندي

بنوشه [قلب]

میچکا

سلام بر خانواده ی گلم در روشن تر از خاموشی [قلب] عیدتون مبارک... صد سال به از این سالها... امیدوارم همتون سلامت و شاد باشید در ادامه ی این زندگی [چشمک] ببخشید از بابت کم اومدنای ای چند وقتم سرم شلوغ بوده ولی به یادتون هستم [قلب][گل]

س.م.رضا اعتصامی

سلام. داستان این عکس نوشته چیه مدیر ؟ لطفا مرا توجیه نمایید... با تشکر. :)