/ 8 نظر / 5 بازدید
سارا خانوم قندي

اولين اعتراض رو من ميكنم متن غدير من چي شد؟

بنوشه

رئیس جان عرضِ بوس و بغل و خسته نباشید داریم خدمتتون [لبخند]

زهرا دارایی

همون بی عفتیایی که دوستان همه ازش نام بردند هم از جانب ما برای شما شفق جان. اما جدا زشته این کارا در ملا عام. قباحت داره. [نیشخند]

بنوشه

زهرا جان من اصلاح ناشدنی‌ام.. تنها کاری که ازم برمیاد اینه که قبلش هشدار بدم تا چشا درویش شه :D

فروغ

آقا رنگ بنفش تیره مال من بی سهم بود :( در هر صورت دستت درد نکنه، بسیار زیاد مرسی شفق :***

فروغ

قررربونت شفق بی چک و چونه بی حرف پیش :**

سارا میل میلی خانم خوشگل ناز

جگر جان فکر کنم جای پیکان اشتباهی کنترل و گذاشتی . پیکان و بدار. کنترلو قبلا گذاشتی تو سایت .

سارا میل میلی خانم خوشگل ناز

عزیز جون هم فراموش تشود ! لطفا